fbpx

Chia di sản là bất động sản khi di chúc bị thất lạc

Hỏi: Ông bà tôi trước khi mất (ông tôi mất năm 2015, bà mất năm 2017) có để lại di chúc chia quyền sử dụng đất cho 04 người con. Nhưng sau khi ông bà mất, bản di chúc bị thất lạc nên các cô chú tôi đòi chia đều mảnh đất mà ông bà tôi để lại, mặc dù mọi người đều biết trong di chúc ông bà tôi để lại cho ba tôi phần hơn để lo liệu việc thờ cúng ông bà tổ tiên do trước đây ông bà cũng đã bàn bạc với gia đình ý nguyện trong di chúc của mình. Không tìm thấy di chúc nên mảnh đất đã được chia đều cho ba tôi và các cô chú. Sau đó gần 01 năm thì di chúc được tìm thấy, vậy Luật sư cho tôi hỏi trong trường hợp này cô chú tôi chia đều mảnh đất có đúng không, ba tôi được quyền yêu cầu chia lại di sản của ông bà nội tôi để lại theo di chúc hay không?

Trả lời:

VietPointLaw cám ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi đến chúng tôi, VietPointLaw xin phúc đáp trường hợp của bạn như sau:

Căn cứ Điều 642 Bộ luật Dân sự quy định trường hợp di chúc bị thất lạc, hư hại như sau:

1. Kể từ thời điểm mở thừa kế, nếu bản di chúc bị thất lạc hoặc bị hư hại đến mức không thể hiện được đầy đủ ý chí của người lập di chúc và cũng không có bằng chứng nào chứng minh được ý nguyện đích thực của người lập di chúc thì coi như không có di chúc và áp dụng các quy định về thừa kế theo pháp luật.

2. Trường hợp di sản chưa chia mà tìm thấy di chúc thì di sản được chia theo di chúc.

3. Trong thời hiệu yêu cầu chia di sản, trường hợp di sản đã chia mà tìm thấy di chúc thì phải chia lại theo di chúc nếu người thừa kế theo di chúc yêu cầu.

Như vậy, tại thời điểm chia thừa kế do di chúc của ông bà nội bạn bị thất lạc nên di sản mà ông bà bạn để lại sẽ được chia theo quy định của pháp luật, tức là chia đều cho những người thuộc hàng thừa kế thứ nhất bao gồm: 04 người con của ông bà nội bạn. Vì vậy, trong trường hợp này, việc chia đều di sản thừa kế là phù hợp theo quy định của pháp luật.

Bài viết tương tự:  Thế Chấp QSDĐ Phải Đăng Ký Biến Động Đất Đai?

Căn cứ Khoản 1 Điều 623 Bộ luật Dân sự 2015 thì thời hiệu để người kế yêu cầu chia di sản là 30 năm đối với bất động sản, kể từ thời điểm mở thừa kế.

Như vậy, do thời hiệu để người thừa kế yêu cầu chia di sản vẫn còn nên căn cứ Khoản 3 Điều 642 Bộ luật Dân sự 2015 thì ba bạn có quyền yêu cầu chia lại di sản thừa kế theo di chúc.

Trân trọng./.

Bộ phận Tư vấn Pháp luật.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *