fbpx

Số tiền bảo hiểm xây dựng tối thiểu

Hỏi: Cho tôi hỏi đối với bảo hiểm công trình, bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp tư vấn đầu tư xây dựng, bảo hiểm cho người thi công xây dựng trên công trường thì mức phí bảo hiểm tối thiểu là bao nhiêu?

Trả lời:

VietPointLaw cám ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi cho chúng tôi. VietPointLaw xin phúc đáp câu hỏi của bạn như sau:

Căn cứ Điều 10 Nghị định 119/2015/NĐ-CP và Khoản 2 Điều 11, Khoản 2 Điều 19 Thông tư 329/2016/TT-BTC quy định số tiền bảo hiểm tối thiểu như sau:

– Số tiền bảo hiểm tối thiểu đối với công trình trong thời gian xây dựng theo quy định là giá trị đầy đủ của công trình khi hoàn thành, bao gồm toàn bộ vật liệu, chi phí nhân công, thiết bị lắp đặt vào công trình, cước phí vận chuyển, các loại thuế, phí khác và các hạng mục khác do chủ đầu tư cung cấp. Số tiền bảo hiểm tối thiểu đối với công trình trong thời gian xây dựng không được thấp hơn tổng giá trị hợp đồng xây dựng, kể cả giá trị điều chỉnh, bổ sung (nếu có).

– Số tiền bảo hiểm tối thiểu bằng giá trị hợp đồng tư vấn khảo sát xây dựng, hợp đồng tư vấn thiết kế xây dựng.

– Đối với bảo hiểm cho người lao động thi công trên công trường: Số tiền bảo hiểm tối thiểu là 100 triệu đồng/người/vụ.

Như vậy, số tiền bảo hiểm tối thiểu đối với công trình trong thời gian xây dựng, đối với bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp tư vấn đầu tư xây dựng, đối với bảo hiểm cho người lao động thi công trên công trường được thực hiện theo quy định trên.

Bài viết tương tự:  Thủ tục xin giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn pháp luật.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *