fbpx

Dừng Kế hoạch thí điểm triển khai ứng dụng KHCN hỗ trợ quản lý và kết nối hoạt động vận tải hành khách theo hợp đồng kể từ ngày 01/4/2020

Bộ GTVT vừa có Quyết định số 146/QĐ-BGTVT ngày 11/2 Dừng Kế hoạch thí điểm triển khai ứng dụng KHCN hỗ trợ quản lý và kết nối hoạt động vận tải hành khách theo hợp đồng (theo Quyết định số 24/QĐ-BGTVT ngày 07/01/2016) kể từ ngày 01/4/2020 để thực hiện theo quy định tại Nghị định số 10/2020/NĐ-CP ngày 17/01/2020 của Chính phủ quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô.

Theo đó, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Văn bản số 1755/VPCP-CN ngày 23/2/2018, kể từ ngày 01/4/2020 dừng Kế hoạch thí điểm triển khai ứng dụng khoa học công nghệ hỗ trợ quản lý và kết nối hoạt động vận tải hành khách theo hợp đồng được ban hành theo Quyết định số 24/QĐ-BGTVT ngày 07/01/2016 của Bộ trưởng Bộ GTVT.

Về tổ chức thực hiện theo quy định tại Nghị định số 10/2020/NĐ-CP: Sở GTVT các tỉnh, thành phố: Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Quảng Ninh, Khánh Hòa hướng dẫn, yêu cầu các đơn vị cung cấp phần mềm ứng dụng hỗ trợ kết nối vận tải, doanh nghiệp, hợp tác xã kinh doanh vận tải và phương tiện kinh doanh vận tải đang tham gia Kế hoạch thí điểm trên địa bàn địa phương dừng hoạt động thí điểm kể từ ngày 01/4/2020.

Các đơn vị cung cấp phần mềm ứng dụng hỗ trợ kết nối vận tải dừng hoạt động theo Kế hoạch thí điểm kể từ ngày 01/4/2020 và chủ động lựa chọn hình thức kinh doanh phù hợp với đơn vị mình để đảm bảo thực hiện đúng quy định tại Điều 35 của Nghị định số 10/2020/NĐ-CP.

Bài viết tương tự:  Người Sử Dụng Lao Động Muốn Đơn Phương Chấm Dứt Hợp Đồng Lao Động

Các doanh nghiệp, hợp tác xã kinh doanh vận tải và phương tiện kinh doanh vận tải đang tham gia Kế hoạch thí điểm dừng hoạt động thí điểm kể từ ngày 01/4/2020 và chủ động lựa chọn hình thức kinh doanh phù hợp với đơn vị mình để đảm bảo đúng quy định tại Nghị định số 10/2020/NĐ-CP.

Trường hợp xe ô tô có sức chứa dưới 09 chỗ (kể cả người lái xe) đã được cấp phù hiệu xe hợp đồng trước ngày 01/4/2020 (đang tham gia Kế hoạch thí điểm) kể từ ngày 01/4/2020: Nếu tiếp tục hoạt động kinh doanh vận tải theo hợp đồng thì phải thực hiện cấp lại phù hiệu và dán cố định trên xe ô tô kinh doanh vận tải, thời gian thực hiện xong trước ngày 01/7/2021 theo quy định tại điểm b khoản 6 Điều 36 của Nghị định số 10/2020/NĐ-CP; Nếu có nhu cầu thực hiện theo loại hình xe taxi phải thực hiện cấp lại phù hiệu xe taxi để hoạt động kinh doanh theo quy định điểm b khoản 6 Điều 36 của Nghị định số 10/2020/NĐ-CP.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký; Quyết định số 24/QĐ- BGTVT ngày 07/01/2016 của Bộ trưởng Bộ GTVT hết hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/4/2020./.

Theo mt.gov.vn ngày 17/02/2020

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *