fbpx

Quy Định Pháp Luật Về Xử Lý Vi Phạm Hành Chính Trong Lĩnh Vực Đo Đạc Và Bản Đồ

Ngày 11 tháng 02 năm 2020, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 18/2020/NĐ-CP về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực đo đạc và bản đồ, có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 4 năm 2020.

1. Nghị định có 4 chương, 26 điều. Nội dung của Nghị định quy định về hành vi vi phạm hành chính, hình thức xử phạt, mức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả; thẩm quyền xử phạt, thẩm quyền lập biên bản vi phạm hành chính trong lĩnh vực đo đạc và bản đồ.

2. Hình thức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả được áp dụng trong Nghị định:

a) Hình thức xử phạt chính

Đối với mỗi hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực đo đạc và bản đồ, tổ chức, cá nhân vi phạm phải chịu một trong các hình thức xử phạt chính sau đây:

– Cảnh cáo;

– Phạt tiền. Mức phạt tiền tối đa đối với một hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực đo đạc và bản đồ là 50.000.000 đồng đối với cá nhân và 100.000.000 đồng đối với tổ chức.

b) Hình thức xử phạt bổ sung

Tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực đo đạc và bản đồ ngoài việc bị áp dụng hình thức xử phạt quy định tại khoản 1 Điều này, tùy theo tính chất, mức độ vi phạm có thể bị áp dụng một hoặc nhiều hình thức xử phạt bổ sung như sau:

Bài viết tương tự:  Thành phố Hồ Chí Minh: Định kỳ tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan việc giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2020

– Tước quyền sử dụng giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ, chứng chỉ hành nghề đo đạc và bản đồ từ 03 đến 12 tháng;

– Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính;

– Trục xuất.

c) Biện pháp khắc phục hậu quả

Tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực đo đạc và bản đồ, ngoài việc bị áp dụng hình thức xử phạt nêu trên, tùy theo tính chất, mức độ vi phạm có thể bị áp dụng một hoặc nhiều biện pháp khắc phục hậu quả sau đây:

– Buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu;

– Buộc tháo dỡ công trình hoặc phần công trình xây dựng;

– Buộc hủy bỏ dữ liệu, sản phẩm đo đạc và bản đồ;

– Buộc thu hồi dữ liệu, sản phẩm đo đạc và bản đồ, xuất bản phẩm bản đồ;

– Buộc cải chính thông tin, sửa chữa dữ liệu, sản phẩm đo đạc và bản đồ, xuất bản phẩm bản đồ;

– Buộc thực hiện việc giao nộp thông tin, dữ liệu, sản phẩm đo đạc và bản đồ;

– Buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện vi phạm hành chính;

– Buộc tiêu hủy sản phẩm đo đạc và bản đồ, xuất bản phẩm bản đồ;

3. Nghị định này bãi bỏ khoản 3 Điều 1, Chương 3 và cụm từ “đo đạc và bản đồ” tại tên Nghị định, căn cứ ban hành, tên Chương 4, tại khoản 1 Điều 1, tại Điều 2, khoản 1 Điều 3, điểm a khoản 1 Điều 20 của Nghị định số 173/2013/NĐ-CP ngày 13 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực khí tượng thủy văn, đo đạc và bản đồ; bãi bỏ cụm từ “đo đạc và bản đồ” tại Nghị định số 84/2017/NĐ-CP ngày 18 tháng 07 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 173/2013/NĐ-CP ngày 13 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực khí tượng thủy văn, đo đạc và bản đồ.

Bài viết tương tự:  Thông báo nghỉ Tết Nguyên Đán 2023

(Đình kèm Nghị định số 18/2020/NĐ-CP)

Theo sotuphap.hochiminhcity.gov.vn ngày 19/02/2020

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *