fbpx

Nhà Chung Cư Được Phân Hạng Như Thế Nào?

Nhà Chung Cư Được Phân Hạng Như Thế Nào?

🗣 Hỏi: Chào Luật sư! Luật sư cho tôi hỏi hiện nay nhà chung cư được phân thành những loại nào, có những tiêu chí nào để tôi có thể tự đánh giá khu chung tôi đang ở thuộc hạng nào được không?

🎓 Trả lời: VietPointLaw cảm ơn bạn đã tin tưởng gửi câu hỏi đến chúng tôi. VietPointLaw xin phúc đáp câu hỏi như sau:

Theo quy định tại Điều 6 Thông tư 31/2016/TT-BXD ngày 30/12/2016 hướng dẫn về phân hạng và công nhận hạng nhà chung cư:

“Nhà chung cư được phân thành 03 hạng như sau:

1. Hạng A: là nhà chung cư đáp ứng đầy đủ các yêu cầu để được phân hạng theo quy định tại Khoản 2 Điều 3 của Thông tư này, đồng thời phải đạt tối thiểu 18 trên tổng số 20 tiêu chí theo hướng dẫn tại phụ lục số 01 ban hành kèm theo Thông tư này.

2. Hạng B: là nhà chung cư đáp ứng đầy đủ các yêu cầu để được phân hạng theo quy định tại Khoản 2 Điều 3 của Thông tư này, đồng thời phải đạt tối thiểu 18 trên tổng số 20 tiêu chí theo hướng dẫn tại phụ lục số 02 ban hành kèm theo Thông tư này.

3. Hạng C: là nhà chung cư đáp ứng đầy đủ các yêu cầu để được phân hạng theo quy định tại Khoản 2 Điều 3 của Thông tư này nhưng không đạt đủ tiêu chí để công nhận hạng A và hạng B theo quy định tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều này.”

Bài viết tương tự:  Các Trường Hợp Cần Xác Nhận Không Tranh Chấp Đất

Căn cứ theo Điều 5 Thông tư 31/2016/TT-BXD việc phân hạng nhà chung cư được xác định trên cơ sở 4 nhóm tiêu chí, bao gồm: nhóm tiêu chí về quy hoạch – kiến trúc; nhóm tiêu chí về hệ thống, thiết bị kỹ thuật; nhóm tiêu chí về dịch vụ, hạ tầng xã hội; nhóm tiêu chí về chất lượng, quản lý, vận hành.

Như vậy, căn cứ theo từng tiêu chí riêng mà nhà chung cư được phân thành 3 hạng A, B, C. Bạn có thể tham khảo chi tiết các yêu cầu cần phải đáp ứng để được phân hạng chung cư quy định tại Phụ lục số 01, Phụ lục số 02 Thông tư 31/2016/TT-BXD để có cơ sở đánh giá chung cư bạn đang ở.

Trên đây là nội dung tư vấn của VietPointLaw đối với vấn đề Quý khách hàng đang quan tâm. Vui lòng liên hệ trực tiếp chúng tôi để được tư vấn chi tiết.

Trân trọng.

Bộ phận Tư vấn Pháp luật

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *