fbpx

Ký quỹ đầu tư

Hỏi: Hiện nay, tôi đang chuẩn bị đề nghị xin cấp giấy phép dự án đầu tư tại TP. HCM và theo tôi tìm hiểu thì có một biện pháp bảo đảm đầu tư mà Nhà đầu tư cần thực hiện là ký quỹ đầu tư, tôi muốn hỏi có phải tất cả các dự án đầu tư đều phải ký quỹ hay không?

Trả lời:

VietPointLaw cám ơn Quý Khách hàng đã tin tưởng gửi câu hỏi đến chúng tôi. VietPointLaw xin phúc đáp như sau:

Căn cứ theo Khoản 1 Điều 42 Luật Đầu tư 2014 và Khoản 1 Điều 27 Nghị định 118/2015/NĐ-CP, Nhà đầu tư phải ký quỹ trong trường hợp được Nhà nước giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư, trừ các trường hợp sau:

Nhà đầu tư trúng đấu giá quyền sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất thu tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê.

Nhà đầu tư trúng đấu thầu thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đấu thầu.

Nhà đầu tư được Nhà nước giao đất, cho thuê đất trên cơ sở nhận chuyển nhượng dự án đầu tư đã thực hiện ký quỹ hoặc đã hoàn thành việc góp vốn, huy động vốn theo tiến độ quy định tại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, văn bản quyết định chủ trương đầu tư.

Bài viết tương tự:  Điều Kiện Thành Lập Văn Phòng Đại Diện Hoặc Chi Nhánh Của Công Ty Nước Ngoài

Nhà đầu tư được Nhà nước giao đất, cho thuê đất để thực hiện dự án đầu tư trên cơ sở nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất của người sử dụng đất khác.

Nhà đầu tư là đơn vị sự nghiệp có thu, công ty phát triển khu công nghệ cao được thành lập theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền thực hiện dự án đầu tư được Nhà nước giao đất, cho thuê đất để phát triển kết cấu hạ tầng khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu chức năng trong khu kinh tế.

Như vậy, không phải tất cả các dự án đầu tư đều phải thực hiện thủ tục ký quỹ để bảo đảm thực hiện dự án đầu tư.

Trên đây là nội dung tư vấn của VietPointLaw đối với vấn đề Quý khách hàng hiện đang quan tâm. Quý Khách hàng vui lòng liên hệ trực tiếp chúng tôi để được tư vấn chi tiết.

Trân trọng.

Bộ phận Tư vấn Pháp luật

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *