fbpx

Đất quy hoạch chưa sử dụng có được chuyển mục đích?

Hỏi: Chào Luật sư, tôi đang thực hiện dự án nuôi trồng thuỷ sản, đã được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư, đã thực hiện giải phóng mặt bằng và được cấp sổ đỏ với diện tích 10.000 m2 đất trồng lúa. Nay tôi làm thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất từ đất trồng lúa sang đất nuôi trồng thuỷ sản, nhưng UBND huyện gửi thông báo cho tôi rằng dự án có một con đường được quy hoạch chạy qua, sẽ thực hiện trong những năm tới và không có phép chuyển mục đích sử dụng đất. Vậy Luật sư cho tôi hỏi UBND huyện không cho phép chuyển mục đích sử dụng đất như vậy là đúng hay sai? Xin cảm ơn.

Trả lời:

Thứ nhất, căn cứ Điểm a Khoản 1 Điều 57 Luật Đất đai năm 2013, trường hợp chuyển từ đất trồng lúa sang đất đất nuôi trồng thuỷ sản là một trong những trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép của cơ quan nhà nước.

Theo quy định tại Điều 52 Luật Đất đai năm 2013, cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép chuyển mục đích sử dụng đất sẽ căn cứ vào: (1) nhu cầu sử dụng đất thể hiện trong dự án đầu tư, đơn xin chuyển mục đích sử dụng đất; (2) kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt. Trong đó, kế hoạch sử dụng đất hạng năm của cấp huyện được lập và phê duyệt phải phù hợp với quy hoạch sử dụng đất cùng cấp đã được phê duyệt theo Điểm b Khoản 2 Điều 35 Luật Đất đai năm 2013 (được sửa đổi, bổ sung bởi Khoản 1 Điều 6 Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của 37 luật có liên quan đến quy hoạch năm 2018).

Do đó, khi quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất thì cơ quan nhà nước bên cạnh căn cứ nhu cầu của người sử dụng đất còn phải căn cứ vào quyết định mục đích sử dụng đất của Nhà nước thông qua quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền quyết định.

Thứ hai, căn cứ quy định tại Khoản 7 Điều 49 Luật Đất đai năm 2013 (được sửa đổi, bổ sung bởi Khoản 1 Điều 6 Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của 37 luật có liên quan đến quy hoạch năm 2018):

“Trường hợp quy hoạch sử dụng đất đã được công bố mà chưa có kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện thì người sử dụng đất được tiếp tục sử dụng và được thực hiện các quyền của người sử dụng đất theo quy định của pháp luật.

Trường hợp đã có kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện thì người sử dụng đất trong khu vực phải chuyển mục đích sử dụng đất và thu hồi đất theo kế hoạch được tiếp tục thực hiện các quyền của người sử dụng đất nhưng không được xây dựng mới nhà ở, công trình, trồng cây lâu năm; nếu người sử dụng đất có nhu cầu cải tạo, sửa chữa nhà ở, công trình hiện có thì phải được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép theo quy định của pháp luật”.

Như vậy, quý khách hàng cần liên hệ với UBND cấp huyện, UBND cấp tỉnh nơi có đất để được giải đáp cụ thể về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện tại địa phương. Trường hợp quy hoạch sử dụng đất đã được công bố và chưa có kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện thì người sử dụng đất được phép chuyển mục đích sử dụng đất. Trường hợp đã có kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện thì người sử dụng đất không được phép chuyển mục đích sử dụng đất.

Trân trọng./.

Bộ phận Tư vấn Pháp luật

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *