fbpx

Bộ TN & MT: Thông Tin Quy Hoạch Phải Được UBND Công Khai

Ngày 30/9/2019 vừa qua, Bộ Tài nguyên và Môi trường TP. HCM vừa ban hành Công văn số 4944/BTNMT–TCQLĐĐ, đề nghị Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo, tổ chức thực hiện kiểm tra, xử lý việc chuyển quyền sử dụng đất không đúng quy định tại các dự án nhà ở sai phép, không phép. 

Bộ tài nguyên - môi trường

Mục đích của Công văn 

Mục đích của Công văn số 4944/BTNMT–TCQLĐĐ là nhằm ngăn chặn và xử lý nghiêm các tình trạng liên quan đến các dự án nhà ở sai phép, không phép: 

 • Về chủ đầu tư: rao bán nhà đất thuộc các dự án nhà ở không được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép hoặc các dự án chưa được Nhà nước giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất hoặc các dự án không đủ điều kiện chuyển quyền sử dụng đất, bán nhà ở,… 
 • Về người mua: đã mua hoặc đã đặt cọc để nhận chuyển nhượng nhà, đất tại các dự án nêu trên. 

Nội dung Công văn 

Bộ Tài nguyên và Môi trường đề nghị Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo, tổ chức thực hiện (trên cơ sở tham mưu của Sở Tài nguyên và Môi trường) các nội dung sau: 

a. Công khai thông tin quy hoạch, dự án nhà ở 

Nhằm giúp cho mọi tổ chức, cá nhân dễ dàng nắm bắt thông tin trước khi thực hiện các giao dịch, đảm bảo tính công khai, minh bạch, Bộ Tài nguyên và Môi trường đề nghị Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo, tổ chức công khai các thông tin: 

 • Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất;  
 • Thông tin các dự án nhà ở, cụ thể: 
  • Dự án nhà ở đã được phê duyệt. 
  • Dự án nhà ở sai phép: dự án nhà ở đã được phê duyệt nhưng có vi phạm pháp luật về đất đai, không đủ điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất, bán nhà ở. 
Công khai thông tin quy hoạch, dự án nhà ở

Nơi công khai thông tin bao gồm:  

 • Địa bàn tại trụ sở Uỷ ban nhân dân cấp huyện, xã; 
 • Tại khu đất thực hiện dự án;  
 • Trên phương tiện thông tin đại chúng của địa phương. 
Bài viết tương tự:  Nhà, đất đã được tặng cho, liệu đòi được không?

b. Chỉ đạo cơ quan có thẩm quyền kiểm tra, xử lý việc chuyển quyền sử dụng đất không đúng quy định tại các dự án nhà ở sai phép, không phép 

Bộ Tài nguyên và Môi trường đề nghị Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương tăng cường kiểm tra, rà soát, nhằm kịp thời phát hiện và xử lý ngay các vi phạm về việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất không đúng quy định tại các dự án nhà ở sai phép, không phép. Trường hợp phát hiện có dấu hiệu lừa đảo thì kịp thời thông báo cho cơ quan bảo vệ pháp luật để xử lý theo quy định. 

c. Tuyên truyn, phổ biến pháp luật 

Để các tổ chức, cá nhân được biết, thực hiện đúng, Bộ yêu cầu chỉ đạo tăng cường tuyên truyền, phổ biến các quy định về việc thực hiện dự án đầu tư, việc mua bán kinh doanh nhà đất theo quy định pháp luật về đất đai và các pháp luật khác có liên quan.

Đồng thời, tuyên truyền, khuyến cáo đến các tổ chức, cá nhân cần liên hệ với cơ quan tài nguyên và môi trường, xây dựng và chính quyền địa phương tìm hiểu thông tin dự án trước khi tiến hành giao dịch để tránh rủi ro khi mua nhà đất không đúng quy định. 

Thời gian thực hiện, báo cáo 

Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm tổng hợp, báo cáo tình hình, kết quả thực hiện trên địa bàn đến Bộ Tài nguyên và Môi trường (thông qua Tổng cục quản lý đất đai để tổng hợp) trước ngày 15/12/2019.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *