fbpx

Đăng ký biến động đất đai khi góp vốn bằng QSDĐ

Hỏi: Chào Luật sư! Tôi và bạn tôi cùng nhau góp vốn thành lập Công ty Trách nhiệm hữu hạn. Theo cam kết, tôi và bạn tôi mỗi người góp 50% vốn góp, trong đó: bạn tôi góp bằng tiền, tôi góp bằng quyền sử dụng đất. Hiện Công ty chứng tôi đã hoàn tất thủ tục thành lập, đã nhận Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Vậy luật sư cho tôi hỏi tôi cần phải làm thủ tục gì tiếp theo để hoàn tất việc góp vốn bằng quyền sử dụng đất của mình? Xin chân thành cảm ơn Luật sư!

Trả lời: VietPointLaw cảm ơn anh/chị đã tin tưởng gửi câu hỏi đến chúng tôi. VietPointLaw xin phúc đáp câu hỏi như sau:

Căn cứ theo Khoản 2 Điều 48 Luật doanh nghiệp 2014:

“Thành viên phải góp vốn phần vốn góp cho công ty đủ và đúng loại tài sản như đã cam kết khi đăng ký thành lập doanh nghiệp trong thời hạn 90 ngày, kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Thành viên công ty chỉ được góp vốn phần vốn góp cho công ty bằng các tài sản khác với loại tài sản đã cam kết nếu được sự tán thành của đa số thành viên còn lại. Trong thời hạn này, thành viên có các quyền và nghĩa vụ tương ứng với tỷ lệ phần vốn góp như đã cam kết góp”.

Đồng thời căn cứ Khoản 4, 6 Điều 95 Luật đất đai 2013:

“4. Đăng ký biến động được thực hiện đối với trường hợp đã được cấp Giấy chứng nhận hoặc đã đăng ký mà có thay đổi sau đây:

a) Người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất thực hiện các quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất; thế chấp, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất”.

Bài viết tương tự:  Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở tại Việt Nam của tổ chức, cá nhân nước ngoài

6. Như vậy, trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, anh/chị có nghĩa vụ làm thủ tục góp vốn cho công ty đủ và đúng loại tài sản như đã cam kết khi đăng ký thành lập doanh nghiệp. Đồng thời anh/chị phải làm thủ tục đăng ký biến động đất đai trong thời hạn không quá 30 ngày kể từ ngày hoàn tất thủ tục góp vốn quyền sử dụng đất.

Về trình tự, thủ tục thực hiện anh/chị lưu ý các bước sau:

Bước 1: Định giá tài sản góp vốn là quyền sử dụng đất (Điều 37 Luật doanh nghiệp 2014):

Tài sản góp vốn là quyền sử dụng đất phải được các thành viên công ty định giá theo nguyên tắc nhất trí hoặc tổ chức định giá chuyên nghiệp định giá. Trường hợp tổ chức thẩm định giá chuyên nghiệp định giá thì giá trị tài sản góp vốn phải được đa số các thành viên công ty chấp thuận. Việc định giá phải được thể hiện thành Đồng Việt Nam.

Bước 2: Chuyển quyền sở hữu tài sản góp vốn là quyền sử dụng đất cho công ty:

1. Lập Hợp đồng góp vốn bằng quyền sử dụng đất;

2. Công chứng, chứng thực Hợp đồng góp vốn bằng quyền sử dụng đất. Hợp đồng góp vốn bằng quyền sử dụng đất bắt buộc phải công chứng theo quy định tại điểm a Khoản 3 Điều 167 Luật Đất đai 2013.

Bài viết tương tự:  Điều kiện đưa căn hộ du lịch vào kinh doanh

Bước 3. Đăng ký biến động:

– Hồ sơ đăng ký biến động gồm:

– Đơn đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất (theo Mẫu số 09/ĐK)

– Hợp đồng góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất

– Bản gốc Giấy chứng nhận đã cấp.

– Nộp 1 bộ hồ sơ đăng ký biến động hồ sơ tại Văn phòng đăng ký đất đai nơi có bất động sản.

– Văn phòng đăng ký đất đai kiểm tra hồ sơ, nếu hồ sơ hợp lệ thì thực hiện các công việc sau:

– Gửi thông tin địa chính cho cơ quan thuế để xác định và thông báo thu nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật;

– Xác nhận thay đổi vào Giấy chứng nhận đã cấp hoặc lập hồ sơ trình cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với trường hợp phải cấp lại Giấy chứng nhận;

– Chỉnh lý, cập nhật biến động vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai; trao Giấy chứng nhận cho người được cấp hoặc gửi Ủy ban nhân dân cấp xã để trao đối với trường hợp nộp hồ sơ tại cấp xã.

– Thời hạn giải quyết: Không quá 10 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ đầy đủ.

Trân trọng./.

Bộ phận Tư vấn Pháp luật

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *