fbpx

Thực hiện nghiêm tiếp nhận, giải quyết hồ sơ trực tuyến từ Cổng Dịch vụ công quốc gia

(Chinhphu.vn) – UBND thành phố Hà Nội yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã thực hiện nghiêm công tác tiếp nhận, giải quyết hồ sơ trực tuyến từ Cổng Dịch vụ công quốc gia.

Cụ thể, các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã và 584 xã, phường, thị trấn: Đẩy mạnh cung cấp dịch vụ hành chính công trực tuyến đảm bảo chất lượng, thuận tiện cho người dân, doanh nghiệp qua môi trường điện tử. Yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã và 584 xã, phường, thị trấn nghiêm túc thực hiện: Tiếp nhận, giải quyết các dịch vụ công trực tuyến của thành phố đảm bảo chất lượng, đúng thời gian theo quy định, không để chậm trễ. Tăng cường biện pháp hỗ trợ, giải pháp thu hút, khích lệ người dân tham gia dịch vụ công trực tuyến, tăng tỷ lệ giải quyết TTHC trên 20% trong năm 2020.

Sở Công Thương, Sở Giao thông vận tải tổ chức rà soát, đánh giá chất lượng tiếp nhận, giải quyết hồ sơ trực tuyến các dịch vụ công gồm: Thông báo hoạt động khuyến mại; đổi giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp, tránh để tình trạng chậm tiếp nhận giải quyết trên Cổng Dịch vụ công quốc gia.

Văn phòng UBND Thành phố chủ trì, phối hợp với các sở Giao thông vận tải, Tư pháp, Y tế, Thông tin và Truyền thông, Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng và UBND các quận, huyện, thị xã và các cơ quan, đơn vị có liên quan tiếp tục triển khai 9 dịch vụ công trực tuyến tích hợp lên Cổng Dịch vụ công quốc gia gồm: cấp phiếu lý lịch tư pháp; đãng ký doanh nghiệp; cấp mới giấy phép lái xe; Đăng ký kết hôn; cấp giấy phép nhập khẩu xuất bản phẩm không nhằm mục đích kinh doanh; đăng ký lại giấy khai sinh; đăng ký khai tử; cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ tại đô thị thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện; cấp giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh đúng tiến độ, nhiệm vụ được giao, hoàn thành trong quý I/2020.

Bài viết tương tự:  Viện Kiểm Sát Nhân Dân Tối Cao, Tòa Án Nhân Dân Tối Cao, Bộ Tư Pháp, Bộ Lao Động – Thương Binh Và Xã Hội Đã Ra Thông Tư Liên Tịch 06/2018/TTLT-VKSNDTC-TANDTC-BCA-BTP-BLĐTBXH

Phối hợp các sở, ban, ngành rà soát, đề xuất danh mục, lộ trình các dịch vụ công trực tuyến sẽ kết nối, tích hợp Cổng Dịch vụ công quốc gia trong năm 2020, đảm bảo tối thiểu đạt tỷ lệ 20% trong tổng số dịch vụ công trực tuyến của thành phố; báo cáo UBND thành phố duyệt kế hoạch, lộ trình triển khai kết nối, tích hợp dịch trực tuyến lên Cổng Dịch vụ công quốc gia năm 2020.

Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp các cơ quan liên quan khẩn trương kết nối hạ tầng đường truyền mạng diện rộng thành phố (WAN) với mạng truyền số liệu chuyên dùng Chính phủ đảm bảo thông suốt, ổn định, an toàn thông tin phục vụ kết nối Cổng Dịch vụ công thành phố, Hệ thống một cửa điện tử thành phố với Cổng Dịch vụ công quốc gia trong tháng 1/2020.

Ngân hàng Nhà nước Thành phố và các cơ quan có liên quan khẩn trương tham mưu, thanh toán trực tuyến dịch vụ công trực tuyến trong thành phố và kết nối, tích hợp dùng chung hệ thống thanh toán trực tuyến của Cổng Dịch vụ công quốc gia trong giải quyết TTHC, thực hiện dịch vụ công.

Phối hợp với các báo, đài của Thành phố và cơ quan liên quan tiếp tục đẩy mạnh tuyền truyền, hỗ trợ người dân, doanh nghiệp trong việc thực hiện khai thác thông tin về TTHC, thực hiện việc dịch vụ công trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công quốc gia, Công Dịch vụ công Thành phố; thực hiện đưa banner của Cổng Dịch vụ công quốc gia trên Cổng Giao tiếp điện tử thành phố, Cổng Dịch vụ công Thành phố, hệ thống một cửa điện tử Thành phố.

Bài viết tương tự:  Một số quy định mới về mức xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực cạnh tranh tại Nghị định 75/2019/NĐ-CP

Theo thanglong.chinhphu.vn ngày 15/01/2020

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *