fbpx

Tặng cho và tách thửa diện tích đất nằm trong quy hoạch

Hỏi: Chào Luật sư! Gia đình tôi có 01 lô đất ở rộng hơn 1500m2, hiện đất này đang nằm trong khu vực quy hoạch đã hơn 10 năm nay nhưng dự án vẫn chưa được triển khai thực hiện. Cho đến hiện nay chúng tôi vẫn chưa nhận được thông báo sẽ thu hồi đất, chưa có quyết định gì về việc thu hồi đất. Nay tôi muốn tách thửa để tặng cho con trai tôi một phần diện tích đất trên thì có được không?

Trả lời: VietPointLaw cảm ơn bạn đã tin tưởng gửi câu hỏi đến chúng tôi. VietPointLaw xin phúc đáp câu hỏi như sau:

Căn cứ theo Khoản 2 Điều 49 Luật đất đai năm 2013:

“Trường hợp quy hoạch sử dụng đất đã được công bố mà chưa có kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện thì người sử dụng đất được tiếp tục sử dụng và được thực hiện các quyền của người sử dụng đất theo quy định của pháp luật.

Trường hợp đã có kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện thì người sử dụng đất trong khu vực phải chuyển mục đích sử dụng đất và thu hồi đất theo kế hoạch được tiếp tục thực hiện các quyền của người sử dụng đất nhưng không được xây dựng mới nhà ở, công trình, trồng cây lâu năm; nếu người sử dụng đất có nhu cầu cải tạo, sửa chữa nhà ở, công trình hiện có thì phải được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép theo quy định của pháp luật”.

Căn cứ Điều 167 Luật Đất đai 2013, người sử dụng đất được thực hiện các quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, thế chấp, góp vốn quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật.

Bài viết tương tự:  Có được ký thừa ủy quyền trên chứng từ kế toán?

Thửa đất thuộc quyền sử dụng của Quý khách hàng nằm trong quy hoạch sử dụng đất nhưng chưa có kế hoạch sử dụng đất hàng năm của UBND cấp huyện, Quý khách hàng có quyền tặng cho quyền sử dụng đất này.

Còn về việc tách thửa thì phải thực hiện đúng theo quy định pháp luật, cụ thể căn cứ Điều 43d Nghị định 43/2014/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Luật đất đai, được bổ sung bởi Nghị định 01/2017/NĐ-CP:

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định diện tích tối thiểu được phép tách thửa đối với từng loại đất cho phù hợp với điều kiện cụ thể của địa phương”. Như vậy, Quý khách hàng có quyền tặng cho con trai mình một phần diện tích sử dụng đất hợp pháp của mình theo quy định của pháp luật, và được phép tách thửa nhưng phải phù hợp với diện tích tối thiểu do UBND cấp tỉnh quy định nơi thửa đất tọa lạc.

Trân trọng./.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *