fbpx

Chuyển nhượng dự án đầu tư bất động sản

Chuyển nhượng dự án đầu tư bất động sản

🗣 Hỏi: Xin chào Luật sư, công ty tôi đang đầu tư xây dựng nhà chung cư, nay công ty muốn chuyển nhượng lại dự án cho nhà đầu tư khác. Cho tôi hỏi cơ quan nào có thẩm quyền cho phép chuyển nhượng dự án đầu tư? Xin cám ơn!

👩‍🎓 Trả lời: VietPointLaw cám ơn bạn đã tin tưởng gửi câu hỏi cho chúng tôi. VietPointLaw xin phúc đáp như sau:

Theo quy định tại Điều 50 Luật Kinh doanh bất động sản 2014 thì thẩm quyền cho phép chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án đầu tư bất động sản như sau:

“1. Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (sau đây gọi là Ủy ban nhân dân cấp tỉnh) quyết định cho phép chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án bất động sản đối với dự án do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định việc đầu tư.

2. Thủ tướng Chính phủ quyết định cho phép chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án bất động sản đối với dự án do Thủ tướng Chính phủ quyết định việc đầu tư”.

Như vậy, đối với dự án do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định việc đầu tư thì Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định cho phép chuyển nhượng dự án, đối với dự án do Thủ tướng Chính phủ quyết định việc đầu tư thì Thủ tướng Chính phủ quyết định cho phép chuyển nhượng dự án.

Bài viết tương tự:  Thủ Tục Hòa Giải Tranh Chấp Đất Đai

Trân trọng.

Bộ phận Tư vấn Pháp luật

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *