Quy Trình, Thủ Tục Cấp Sổ Hồng Cho Căn Hộ Chung Cư

Theo quy định pháp luật về đất đai và hướng dẫn thực hiện thủ tục xin cấp Sổ Hồng, chủ đầu tư hoặc chính khách hàng đều có thể tự thực hiện thủ tục xin cấp sổ.