fbpx

Số Lượng Nhà Chung Cư Người Nước Ngoài Được Mua Tại Việt Nam

Hỏi: Chào Luật sư! Luật sư cho tôi hỏi người nước ngoài muốn mua căn hộ chung cư tại Việt Nam thì có bị hạn chế số lượng không?

Trả lời:

VietPointLaw cảm ơn bạn đã tin tưởng gửi câu hỏi đến chúng tôi. VietPointLaw xin phúc đáp câu hỏi như sau:

Theo quy định tại Điểm a Khoản 2 Điều 161 Luật Nhà ở 2014 và Khoản 3, Khoản 4 Điều 76 Nghị định 99/2015/NĐ-CP quy định về số lượng nhà ở mà tổ chức, cá nhân nước ngoài được quyền sở hữu như sau:

Tổ chức, cá nhân nước ngoài chỉ được sở hữu không quá 30% tổng số căn hộ của một tòa nhà chung cư.

Trường hợp trên một địa bàn có số dân tương đương một đơn vị hành chính cấp phường mà có nhiều tòa nhà chung cư để bán, cho thuê mua thì tổ chức, cá nhân nước ngoài chỉ được sở hữu không quá 30% số căn hộ của mỗi tòa nhà chung cư và không quá 30% tổng số căn hộ của tất cả các tòa nhà chung cư này.

Trường hợp trên một địa bàn có số dân tương đương một đơn vị hành chính cấp phường mà có dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại, trong đó có nhà ở riêng lẻ để bán, cho thuê mua thì tổ chức, cá nhân nước ngoài được sở hữu số lượng nhà ở riêng lẻ theo quy định sau đây:

a) Trường hợp chỉ có một dự án có số lượng nhà ở riêng lẻ dưới 2.500 căn thì tổ chức, cá nhân nước ngoài chỉ được sở hữu không quá 10% tổng số lượng nhà ở trong dự án đó;

Bài viết tương tự:  Giấy Chuyển Nhượng Đất Viết Tay Có Giá Trị Gì Không?

b) Trường hợp chỉ có một dự án có số lượng nhà ở riêng lẻ tương đương 2.500 căn thì tổ chức, cá nhân nước ngoài chỉ được sở hữu không quá 250 căn;
c) Trường hợp có từ hai dự án trở lên mà tổng số nhà ở riêng lẻ trong các dự án này ít hơn hoặc bằng 2.500 căn thì tổ chức, cá nhân nước ngoài chỉ được sở hữu không quá 10% số lượng nhà ở của mỗi dự án.

Trên đây là nội dung tư vấn của VietPointLaw đối với vấn đề mà bạn đang quan tâm.

Để nhận được tư vấn chi tiết hơn, bạn vui lòng liên hệ với chúng tôi.

Trân trọng.

Bộ phận Tư vấn pháp luật.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *