fbpx
Ly hôn vắng mặt có bị đơn là người nước ngoài
Công văn 253/TANDTC-PC ngày 26/11/2018 của TANDTC hướng dẫn về giải quyết vụ án ly hôn có bị đơn là
Hướng dẫn thủ tục thuận tình ly hôn
Quyền ly hôn: Căn cứ theo Điều 51 Luật hôn nhân và gia đình năm 2014,  qui định về quyền
Hướng dẫn thủ tục ly hôn đơn phương
Khi một trong hai bên không đồng ý ký vào đơn ly hôn hoặc tìm cách trách mặt, không thực
Hướng dẫn phân chia tài sản chung trong và sau ly hôn
Trong thời kỳ hôn nhân và sau khi ly hôn, việc phân chia tài sản phải được thực hiện theo