fbpx

Ủy quyền trong thủ tục ly hôn

Hỏi: Tôi Đang Tiến Hành Thủ Tục Ly Hôn Với Chồng, Vậy Tôi Có Thể Uỷ Quyền Cho Luật Sư Để Thực Hiện Thủ Tục Này Giúp Tôi Không?

Trả lời:

VietPointLaw cảm ơn bạn đã tin tưởng gửi câu hỏi đến chúng tôi. VietPoinLaw xin phúc đáp câu hỏi như sau:

Căn cứ theo quy định tại Điều 39 Bộ luật Dân sự 2015 về quyền nhân thân trong gia đình:

1. Cá nhân có quyền kết hôn, ly hôn, quyền bình đẳng của vợ chồng, quyền xác định cha, mẹ, con, quyền được nhận làm con nuôi, quyền nuôi con nuôi và các quyền nhân thân khác trong quan hệ hôn nhân, quan hệ cha mẹ và con và quan hệ giữa các thành viên gia đình.

Con sinh ra không phụ thuộc vào tình trạng hôn nhân của cha, mẹ đều có quyền và nghĩa vụ như nhau đối với cha, mẹ của mình.

2. Cá nhân thực hiện quyền nhân thân trong hôn nhân và gia đình theo quy định của Bộ luật này, Luật hôn nhân và gia đình và luật khác có liên quan.

Khoản 1 Điều 25 Bộ luật Dân sự 2015 quy định: Quyền nhân thân được quy định trong Bộ luật này là quyền dân sự gắn liền với mỗi cá nhân, không thể chuyển giao cho người khác, trừ trường hợp luật khác có liên quan quy định khác.

Đồng thời khoản 4 Điều 85 Bộ luật tố tụng dân sự 2015 quy định về người đại diện:

Bài viết tương tự:  QUYỀN VỀ LỐI ĐI QUA

4. Người đại diện theo ủy quyền theo quy định của Bộ luật dân sự là người đại diện theo ủy quyền trong tố tụng dân sự.

Đối với việc ly hôn, đương sự không được ủy quyền cho người khác thay mặt mình tham gia tố tụng. Trường hợp cha, mẹ, người thân thích khác yêu cầu Tòa án giải quyết ly hôn theo quy định tại khoản 2 Điều 51 của Luật hôn nhân và gia đình thì họ là người đại diện.

Như vậy quyền ly hôn là quyền nhân thân gắn liền với cá nhân nên bạn không thể uỷ quyền cho luật sư thay bạn thực hiện quyền này. Tuy nhiên, bạn có thể nhờ luật sư với vai trò là người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp để hỗ trợ bạn trong việc này.

Liên hệ ngay với chúng tôi để tìm hiểu thêm về vấn đề ủy quyền ly hôn.

Bộ phận Tư vấn Pháp luật

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *