Giấy Chuyển Nhượng Đất Viết Tay Có Giá Trị Gì Không?

“Giấy viết tay” trong giao dịch nhà đất thường được hiểu là giấy tờ mua bán nhà đất nhưng không được công chứng/ chứng thực nên không đảm bảo được tính pháp lý. Theo quy định của pháp luật hiện hành, việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo quy định pháp luật hiện hành …

Giấy Chuyển Nhượng Đất Viết Tay Có Giá Trị Gì Không? Read More »