fbpx

Điều kiện nhập quốc tịch Việt Nam cho người nước ngoài

Người nước ngoài có mong muốn nhập quốc tịch Việt Nam cần phải đáp ứng đầy đủ điều kiện nhập quốc tịch theo quy định của nhà nước Việt Nam.

Căn cứ theo Khoản 1 Điều 19 Luật Quốc tịch Việt Nam; Khoản 1, Khoản 2, Khoản 3 Điều 5 Nghị định 78/2009/NĐ-CP, công dân nước ngoài và người không quốc tịch đang thường trú ở Việt Nam có đơn xin nhập quốc tịch Việt Nam thì có thể được nhập quốc tịch Việt Nam, nếu có đủ các điều kiện sau đây:

  • Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ theo quy định của pháp luật Việt Nam.
  • Tuân thủ Hiến pháp và pháp luật Việt Nam; tôn trọng truyền thống, phong tục, tập quán của dân tộc Việt Nam.
  • Biết tiếng Việt đủ để hòa nhập vào cộng đồng Việt Nam: được đánh giá trên cơ sở khả năng giao tiếp bằng tiếng Việt với công dân Việt Nam trong cuộc sống, phù hợp với môi trường sống và làm việc của người đó.
  • Đã thường trú ở Việt Nam từ 5 năm trở lên tính đến thời điểm xin nhập quốc tịch Việt Nam và được cơ quan công an có thẩm quyền của Việt Nam cấp thẻ thường trú. Thời gian thường trú tại Việt Nam của người xin nhập quốc tịch Việt Nam được tính từ ngày người đó được cấp thẻ thường trú.
  • Có khả năng bảo đảm cuộc sống tại Việt Nam: được chứng minh bằng tài sản, nguồn thu nhập hợp pháp của người đó hoặc sự bảo lãnh của tổ chức, cá nhân tại Việt Nam. 
Bài viết tương tự:  Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài

Căn cứ theo Khoản 2 Điều 19 Luật Quốc tịch Việt Nam; Điều 6 Nghị định 78/2009/NĐ-CP, Người xin nhập quốc tịch Việt Nam có thể được nhập quốc tịch Việt Nam mà không phải có các điều kiện: Biết tiếng Việt đủ để hòa nhập vào cộng đồng Việt Nam; Đã thường trú ở Việt Nam từ 5 năm trở lên tính đến thời điểm xin nhập quốc tịch Việt Nam; Có khả năng bảo đảm cuộc sống tại Việt Nam, nếu thuộc một trong những trường hợp sau đây:

  • Là vợ, chồng, cha đẻ, mẹ đẻ hoặc con đẻ của công dân Việt Nam.
  • Có công lao đặc biệt đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam: là người được tặng thưởng Huân chương, Huy chương, danh hiệu cao quý khác của Nhà nước Việt Nam dân chủ cộng hòa, Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam, Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam hoặc được cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam xác nhận về công lao đặc biệt đó.
  • Có lợi cho Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam: là người có tài năng trong các lĩnh vực khoa học, kinh tế, văn hóa, xã hội, nghệ thuật, thể thao, được cơ quan, tổ chức nơi người đó làm việc chứng nhận và cơ quan quản lý nhà nước cấp bộ hoặc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xác nhận việc nhập quốc tịch của họ sẽ đóng góp cho sự phát triển trong các lĩnh vực nói trên của Việt Nam.
Bài viết tương tự:  Thủ tục cấp thẻ APEC (ABTC)

Liên hệ ngay với chúng tôi để tìm hiểu chi tiết về thủ tục và dịch vụ nhập quốc tịch tại Việt Nam.

Bộ phận tư vấn pháp luật

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *