fbpx

Sở Hữu Trí Tuệ

Đăng ký sáng chế theo Hiệp ước PCT 1970 có chọn Việt Nam

Bộ hồ sơ đăng ký sáng chế theo hiệp ước hợp tác PCT có chọn Việt Nam bao gồm: Tờ khai (02 bản); Bản dịch ra tiếng Việt của đơn quốc tế: bản mô tả, gồm phần mô tả, yêu cầu bảo hộ, chú thích các hình vẽ và bản tóm tắt (bản công bố hoặc bản …

Đăng ký sáng chế theo Hiệp ước PCT 1970 có chọn Việt Nam Read More »

Đăng ký sáng chế theo Hiệp ước PCT 1970 có chỉ định Việt Nam

Bộ hồ sơ đăng ký sáng chế theo hiệp ước hợp tác PCT có chỉ định Việt Nam bao gồm: Tờ khai (02 bản); Bản sao đơn quốc tế (trường hợp người nộp đơn yêu cầu vào giai đoạn quốc gia trước ngày công bố quốc tế); Bản dịch ra tiếng Việt của đơn quốc tế: bản mô …

Đăng ký sáng chế theo Hiệp ước PCT 1970 có chỉ định Việt Nam Read More »

Đăng ký bảo hộ thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn

Bộ hồ sơ đăng ký thiết kế bố trí mach tích hợp bán dẫn bao gồm: Tờ khai (02 bản); Bộ ảnh chụp hoặc bộ bản vẽ thiết kế bố trí (04 bộ); Mẫu mạch tích hợp được sản xuất theo thiết kế (04 mẫu), nếu thiết kế bố trí đã được khai thác thương mại; Bản …

Đăng ký bảo hộ thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn Read More »

Đăng ký quốc tế nhãn hiệu có nguồn gốc tại Việt Nam

Bộ tờ đơn đăng ký quốc tế nhãn hiệu có nguồn gốc tại việt nam bao gồm: Tờ khai theo mẫu; Đơn đăng ký quốc tế nhãn hiệu theo mẫu; Mẫu nhãn hiệu và danh mục hàng hóa, dịch vụ mang nhãn hiệu; Giấy ủy quyền (nếu nộp đơn thông qua đại diện); Bản sao chứng từ nộp …

Đăng ký quốc tế nhãn hiệu có nguồn gốc tại Việt Nam Read More »

Đăng ký văn bằng bảo hộ chỉ dẫn địa lý

Hồ sơ cần chuẩn bị để đăng ký văn bằng bảo hộ quyền chỉ dẫn địa lý bao gồm : Tờ khai (2 bản); Mẫu trình bày chỉ dẫn địa lý (10 mẫu, nếu chỉ dẫn địa lý không phải là từ ngữ, kích thước không lớn hơn 80mm x 80mm và không nhỏ hơn 20mm x 20mm …

Đăng ký văn bằng bảo hộ chỉ dẫn địa lý Read More »

Đăng ký bảo hộ quyền tác giả

Bộ hồ sơ dùng cho thủ tục đăng ký bảo hộ quyền tác giả bao gồm: Tờ khai đăng ký quyền tác giả (bằng tiếng Việt); Hai bản sao tác phẩm đăng ký quyền tác giả (bản sao hợp lệ). Địa điểm nộp hồ sơ đăng ký bảo hộ: Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam …

Đăng ký bảo hộ quyền tác giả Read More »

Đăng ký bảo hộ nhãn hiệu

Bộ hồ sơ đăng ký bảo hộ nhãn hiệu bao gồm: 02 Tờ khai đăng ký nhãn hiệu, đánh máy theo mẫu số: 04-NH Phụ lục A của Thông tư 01/2007/TT-BKHCN [Phần mô tả nhãn hiệu: mẫu nhãn hiệu phải được mô tả để làm rõ các yếu tố cấu thành của nhãn hiệu và ý nghĩa …

Đăng ký bảo hộ nhãn hiệu Read More »