fbpx

Quốc hội thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng

Ngày 17/6/2020, Quốc hội đã thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng.

Luật đã sửa đổi việc tích hợp một số nội dung thẩm định thiết kế xây dựng được xem xét đồng thời trong bước cấp giấy phép xây dựng đối với công trình thuộc đối tượng phải thực hiện cả hai thủ tục này. Quy định này đã được sửa đổi, bổ sung phù hợp với nguyên tắc cải cách thủ tục hành chính, đảm bảo thuận tiện, thông thoáng cho người dân và doanh nghiệp.

Theo đó, tất cả các công trình đã được cơ quan chuyên môn về xây dựng thẩm định thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở hoặc được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng thì không yêu cầu phải có giấy phép xây dựng (Điểm g, Khoản 2, Điều 89). Các trường hợp không yêu cầu phải có Giấy phép xây dựng, điều kiện chung cấp Giấy phép xây dựng có thời hạn đã được quy định rõ hơn tại Điều 89 và Điều 94 của Luật sửa đổi, bổ sung. Hiện nay, việc cấp Giấy phép xây dựng tất cả các công trình xây dựng đều đã được phân cấp cho địa phương.

Đồng thời, Luật quy định không yêu cầu phải có Giấy phép xây dựng đối với công trình xây dựng ở nông thôn và nhà ở riêng lẻ thuộc khu vực không có quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng khu chức năng hoặc quy hoạch xây dựng điểm dân cư nông thôn; nhà ở riêng lẻ thuộc vùng miền núi, hải đảo thuộc khu vực không có quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng khu chức năng; trừ công trình, nhà ở riêng lẻ được xây dựng trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử – văn hóa (Điểm i, Khoản 2, Điều 89).

Một trong những điểm nổi bật của Luật Xây dựng sửa đổi 2020 là rút ngắn thời gian cấp giấy phép xây dựng đối với trường hợp cấp giấy phép xây dựng công trình, bao gồm cả giấy phép xây dựng có thời hạn, giấy phép xây dựng điều chỉnh, giấy phép di dời. Theo đó, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng phải xem xét hồ sơ để cấp giấy phép trong thời gian 20 ngày đối với trường hợp cấp giấy phép xây dựng công trình, bao gồm cả giấy phép xây dựng có thời hạn, giấy phép xây dựng điều chỉnh, giấy phép di dời và trong thời gian 15 ngày đối với nhà ở riêng lẻ.

Bên cạnh đó, Luật Xây dựng sửa đổi 2020 cũng quy định chi tiết hơn về việc xây dựng công trình tạm. Theo đó, ngoài mục đích xây dựng công trình tạm nhằm mục đích thi công xây dựng công trình chính, thì đã bổ sung thêm trường hợp nhằm mục đích sử dụng cho việc tổ chức các sự kiện hoặc hoạt động khác trong thời gian quy định và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh hoặc Ủy ban nhân dân cấp huyện là cơ quan có thẩm quyền chấp thuận về địa điểm, quy mô xây dựng công trình và thời gian tồn tại của công trình tạm này. Đối với công trình tạm phải phá dỡ khi công trình chính của dự án đầu tư xây dựng vào khai thác sử dụng, chủ đầu tư được đề nghị Ủy ban nhân dân cấp tỉnh hoặc Ủy ban nhân dân cấp huyện chấp thuận việc tiếp tục khai thác sử dụng nếu công trình phù hợp với quy hoạch; bảo đảm các yêu cầu về an toàn chịu lực, phòng, chống cháy, nổ, bảo vệ môi trình và quy định của pháp luật có liên quan.

Luật số 62/2020/QH14 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021, trừ các trường hợp được quy định chi tiết tại Khoản 2 Điều 3 Luật này.

Bộ phận Tin tức VietPointLaw

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *