Giới thiệu

VietPointLaw được cấp phép thành lập từ năm 2010. Chủ tịch của VietpointLaw là Luật sư Lâm Minh Sang và Giám đốc là Luật sư Huỳnh Thị Việt Nga, thuộc Đoàn Luật sư Thành phố Hồ Chí Minh. Đội ngũ Luật sư, Cộng sự và Chuyên viên tốt nghiệp từ các đơn vị đào tạo …

Giới thiệu Read More »