fbpx
Thành lập Công ty TNHH MTV do cá nhân làm chủ sở hữu
Vậy hồ sơ thành lập Công ty TNHH MTV cần những gì? Cá nhân có nhu cầu thành lập Công ty
Chuyển đổi Công ty TNHH MTV thành Công ty cổ phần
Hồ sơ đăng ký chuyển đổi doanh nghiệp bao gồm: Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp (mẫu quy định);
Xin gia hạn thực hiện dự án đầu tư
Khi cần thêm thời gian để thực hiện dự án đầu tư, tăng lợi nhuận đầu tư hoặc để tìm thêm
Chuyển đổi Doanh nghiệp tư nhân thành Công ty TNHH Một thành viên
Hồ sơ chuyển đổi doanh nghiệp tư nhân bao gốm: Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp (mẫu quy định)