fbpx

Xác thực tài khoản ví điện tử

Thời gian gần đây, các tổ chức cung ứng dịch vụ Ví điện tử đang tăng cường việc xác thực tài khoản của người dùng bằng việc yêu cầu người dùng cung cấp hình ảnh xác thực của Chứng minh nhân dân hoặc Căn cước công dân hoặc Hộ chiếu. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều người sử dụng còn khá hoang mang và có tâm lý không muốn để lộ quá nhiều các thông tin nhân thân như vậy.

Căn cứ theo Điều 9 Thông tư 39/2014/TT-NHNN được sửa đổi bởi Khoản 3 Điều 1 Thông tư 23/2019/TT-NHNN, hồ sơ mở ví điện tử đối với cá nhân được quy định như sau:

1. Thông tin của cá nhân mở Ví điện tử theo yêu cầu của tổ chức cung ứng dịch vụ Ví điện tử và phù hợp với quy định, bao gồm:

  • Đối với cá nhân là người Việt Nam: Họ và tên; ngày, tháng, năm sinh; quốc tịch; số điện thoại; số căn cước công dân hoặc số chứng minh nhân dân hoặc số hộ chiếu còn thời hạn, ngày cấp, nơi cấp.
  • Đối với cá nhân là người nước ngoài: Họ và tên; ngày, tháng, năm sinh; quốc tịch; số điện thoại; số hộ chiếu còn thời hạn, ngày cấp, nơi cấp, thị thực nhập cảnh (nếu có).

2. Giấy tờ nhân thân, bao gồm: Căn cước công dân hoặc chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu còn thời hạn, giấy khai sinh (đối với cá nhân là công dân Việt Nam chưa đủ 14 tuổi); thị thực nhập cảnh hoặc giấy tờ chứng minh được miễn thị thực nhập cảnh của cá nhân mở Ví điện tử (đối với cá nhân là người nước ngoài).

Căn cứ theo Khoản 1 Điều 2 Thông tư 23/2019/TT-NHNN về điều khoản chuyển tiếp quy định: “Tổ chức cung ứng dịch vụ Ví điện tử rà soát hồ sơ khách hàng mở Ví điện tử được mở trước thời điểm Thông tư này có hiệu lực thi hành và thực hiện thu thập bổ sung các thông tin, tài liệu của khách hàng, xác thực thông tin khách hàng mở Ví điện tử theo quy định tại Thông tư này trong vòng 06 tháng kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành. Sau 06 tháng kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành, tổ chức cung ứng dịch vụ Ví điện tử phải chấm dứt cung ứng dịch vụ đối với khách hàng sử dụng Ví điện tử chưa thực hiện cung cấp đủ Hồ sơ mở Ví điện tử theo quy định tại Thông tư này”.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 07/01/2020. Như vậy, các yêu cầu hiện này của các tổ chức cung ứng dịch vụ Ví điện tử là phù hợp với các quy định của pháp luật và thực hiện theo đúng lộ trình quy định.

Bộ phận Tin tức VietPointLaw.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *