fbpx

Xác định rõ đối tượng, nội dung đánh giá sơ bộ tác động môi trường trong Luật Đầu tư

Ngày 13/8/2020, Thứ trưởng Võ Tuấn Nhân đã chủ trì cuộc họp về xây dựng Nghị định quy định chi tiết khoản 3 Điều 75 của Luật Đầu tư về đối tượng, nội dung đánh giá sơ bộ tác động môi trường.

Nghị định ra đời sẽ tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc tại Điều 25 Luật Bảo vệ môi trường năm 2014, đồng thời quy định cụ thể đối tượng, nội dung đánh giá sơ bộ tác động môi trường trong các luật liên quan đến đầu tư, góp phần hoàn thiện và đồng bộ các quy định của pháp luật về đầu tư và bảo vệ môi trường.

Dựa trên cơ sở pháp lý của 5 Luật

Báo cáo của Tổng cục Môi trường cho thấy, Nghị định quy định chi tiết khoản 3 Điều 75 của Luật Đầu tư về đối tượng, nội dung đánh giá sơ bộ tác động môi trường được xây dựng trên cơ sở pháp lý là Luật Bảo vệ môi trường năm 2014, Luật đầu tư công năm 2019; Luật Đầu tư năm 2020; Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư năm 2020; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng năm 2020.

Theo quy định của Luật Đầu tư công, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, các dự án đầu tư công, dự án đầu tư theo phương thức đối tác công tư khi xem xét quyết định chủ trương đầu tư phải thực hiện đánh giá sơ bộ tác động môi trường theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường (BVMT). Luật Đầu tư cũng quy định trong hồ sơ dự án đầu tư thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ khi xin chấp thuận chủ trương đầu tư phải có nội dung “đánh giá sơ bộ tác động môi trường”.

Do vậy, Dự thảo Nghị định cần quy định việc đánh giá sơ bộ tác động môi trường được thực hiện trong giai đoạn nghiên cứu tiền khả thi hoặc đề xuất thực hiện dự án đầu tư, được thể hiện là một phần trong báo cáo nghiên cứu tiền khả thi hoặc đề xuất thực hiện dự án đầu tư và sẽ được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xem xét đồng thời với hồ sơ quyết định chủ trương đầu tư dự án, không làm phát sinh thêm thủ tục hành chính. Các nội dung này được trao đổi, thống nhất với Ban soạn thảo dự án Luật Đầu tư (sửa đổi) để bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất.

Sẽ tháo gỡ khó khăn cho nhà đầu tư

Theo Tổng cục Môi trường, cần phải xem xét, cân nhắc sớm các nội dung liên quan đến tác động môi trường từ dự án đầu tư, tăng cường chất lượng công tác phòng ngừa trong bảo vệ môi trường; nhận diện các dự án có tiềm năng tác động tiêu cực lên môi trường và sơ bộ xác định phạm vi, quy mô tác động đến môi trường của dự án đầu tư.

Cụ thể, chủ dự án và cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác định những tác động môi trường quan trọng và những vấn đề cần quan tâm nhất trong quá trình ra quyết định đối với một dự án được đề xuất và loại bỏ những vấn đề ít quan tâm hơn; đảm bảo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) trong giai đoạn sau được tập trung vào các tác động môi trường quan trọng nhất của dự án, giúp cho việc thực hiện ĐTM tiết kiệm được thời gian và kinh phí.

Cùng với đó, Nghị định cũng sẽ tháo gỡ khó khăn cho nhà đầu tư do giai đoạn xin chủ trương đầu tư chưa có đầy đủ nội dung thực hiện dự án đầu tư để tiến hành đánh giá tác động môi trường. Đồng thời, gỡ vướng cho các dự án đầu tư công và các dự án đầu tư không phân biệt nguồn vốn không bị chậm triển khai do chưa thực hiện thủ tục thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường.

Đại diện Tổng cục Môi trường cho biết thêm, Nghị định sẽ giữ nguyên một số điều hiện nay đang phát huy được tính thực tiễn cao như đối tượng phải xin chấp thuận chủ trương đầu tư, đánh giá sơ bộ tác động môi trường phải thực hiện trong giai đoạn nghiên cứu tiền khả thi hoặc đề xuất thực hiện dự án đầu tư.

Kết quả đánh giá sơ bộ tác động môi trường được thể hiện là một phần trong báo cáo nghiên cứu tiền khả thi hoặc đề xuất thực hiện dự án đầu tư. Nội dung đánh giá sơ bộ tác động môi trường được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xem xét, thẩm định đồng thời với nội dung báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, hồ sơ đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư, giảm thiểu thời gian và tăng cường chất lượng công tác thẩm định.

Kế thừa nội dung của dự thảo Luật BVMT (sửa đổi)

Khẳng định tầm quan trọng của dự thảo Nghị định này, Thứ trưởng Võ Tuấn Nhân nhấn mạnh, việc xây dựng Nghị định quy định chi tiết khoản 3 Điều 75 của Luật Đầu tư về đối tượng, nội dung đánh giá sơ bộ tác động môi trường cần bảo đảm phù hợp với Hiến pháp, Luật Bảo vệ môi trường và các quy định pháp luật liên quan như Luật Đầu tư công năm 2019; Luật Đầu tư năm 2020, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư năm 2020, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng năm 2020.

Dự thảo Nghị định cần bảo đảm phù hợp với thực tế, tính hợp lý, khoa học, tính khả thi, phù hợp với điều kiện thực tiễn của nước ta; khắc phục, xử lý những vướng mắc, bất cập trong quá trình thực hiện đánh giá tác động môi trường trong giai đoạn xin chủ trương đầu tư theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường năm 2014”, Thứ trưởng chỉ đạo.

Cũng theo Thứ trưởng, nội dung của Nghị định quy định chi tiết khoản 3 Điều 75 của Luật Đầu tư về đối tượng, nội dung đánh giá sơ bộ tác động môi trường cần kế thừa nội dung các quy định của dự thảo Luật Bảo vệ môi trường sửa đổi trong bối cảnh Chính phủ đã đồng ý bổ sung Dự án sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo vệ môi trường vào chương trình xây dựng pháp luật năm 2020 và dự kiến sẽ trình Chính phủ trong năm 2020. Theo đó, việc quy định đối tượng, nội dung đánh giá sơ bộ tác động môi trường tập trung quy định những điều, khoản chi tiết cho phù hợp với các quy định mới, khắc phục ngay những bất cập từ thực tiễn.

Bộ phận Tin tức Pháp luật.

Nguồn: Cổng Thông tin điện tử Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *