fbpx

Thủ tục xin giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô

Hỏi: Tôi đang có dự định thành lập doanh nghiệp vận tải chuyên vận tải hành khách bằng xe đò, được biết ngành nghề này yêu cầu doanh nghiệp phải có giấy phép vận tải, mong Luật sư có thể tư vấn giúp tôi làm sao xin cấp Giấy phép này.

Trả lời:

VietPointLaw cảm ơn anh đã tin tưởng và gửi câu hỏi đến chúng tôi. VietPointLaw xin phúc đáp câu hỏi như sau:

Căn cứ theo quy định tại Điều 64 Luật giao thông đường bộ 2008, hoạt động kinh doanh vận tải đường bộ là ngành nghề kinh doanh có điều kiện, bao gồm hoạt động vận tải hành khách và vận tải hàng hóa. Cũng theo quy định tại Điều 67 Luật này, các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh có hoạt động kinh doanh vận tải bằng ô tô phải đăng ký kinh doanh vận tải bằng xe ô tô theo quy định của pháp luật;

Sau đây là hướng dẫn thủ tục đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh vận tải bằng ô tô:

Căn cứ theo Khoản 1 Điều 21 Nghị định 86/2014/NĐ-CP ngày 10/9/2014 về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô (sau đây gọi tắt là Nghị định 86/2014/NĐ-CP), hồ sơ xin cấp Giấy phép kinh doanh vận tải bằng ô tô gồm những giấy tờ như sau:

– Đơn đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô theo mẫu quy định tại Phụ lục 1 của Thông tư 63/2014/TT-BGTVT ngày 07/11/2014 quy định về tổ chức, quản lý hoạt động vận tải bằng xe ô tô và dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ (sau đây gọi tắt là Thông tư 63/2014/TT-BGTVT);

Bài viết tương tự:  Những Đối Tượng Nào Không Được Thành Lập DNTN

– Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;

– Bản sao hợp lệ văn bằng, chứng chỉ của người trực tiếp điều hành vận tải;

– Phương án kinh doanh vận tải bằng xe ô tô theo mẫu quy định tại Phụ lục 3 của Thông tư 63/2014/TT-BGTVT;

– Quyết định thành lập và quy định chức năng, nhiệm vụ của bộ phận quản lý, theo dõi các điều kiện về an toàn giao thông (đối với doanh nghiệp, hợp tác xã kinh doanh vận tải hành khách theo tuyến cố định, vận tải hành khách bằng xe buýt, vận tải hành khách bằng xe taxi, vận tải hàng hóa bằng công – ten – nơ);

– Bản đăng ký chất lượng dịch vụ vận tải (đối với doanh nghiệp, hợp tác xã kinh doanh vận tải hành khách theo tuyến cố định, vận tải hành khách bằng xe buýt, vận tải hành khách bằng xe taxi) theo mẫu quy định tại Phụ lục 6 của Thông tư 63/2014/TT-BGTVT.

Căn cứ theo Điều 22 Nghị định 86/2014/NĐ-CP, thủ tục cấp Giấy phép kinh doanh hoạt động dịch vụ vận tải bằng xe ô tô được thực hiện theo các bước như sau:

– Bước 1: Đơn vị kinh doanh vận tải nộp 01 bộ hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh đến Sở Giao thông vận tải theo đường bưu điện hoặc nộp trực tiếp tại trụ sở cơ quan cấp Giấy phép kinh doanh.

– Bước 2:

Bài viết tương tự:  Không có sổ đỏ có làm thủ tục thay đổi nơi đăng ký thường trú được không?

Trường hợp hồ sơ cần sửa đổi, bổ sung, cơ quan cấp Giấy phép kinh doanh thông báo trực tiếp hoặc bằng văn bản những nội dung cần bổ sung hoặc sửa đổi đến đơn vị kinh doanh vận tải trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ;

Trường hợp hồ sơ hợp lệ, cơ quan cấp Giấy phép kinh doanh thẩm định hồ sơ, cấp Giấy phép kinh doanh đồng thời phê duyệt Phương án kinh doanh kèm theo trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ. Trường hợp không cấp Giấy phép kinh doanh thì cơ quan cấp Giấy phép phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

– Bước 3: Việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả được thực hiện tại trụ sở cơ quan hoặc qua đường bưu điện.

Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô có thời hạn là 07 năm.

Như vậy, đối với trường hợp của anh/ chị cũng như những doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh hoạt động kinh doanh vận tải bằng ô tô, sau khi thành lập doanh nghiệp và trước khi đi vào hoạt động kinh doanh đều phải xin Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô theo quy định pháp luật.

Trân trọng.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *