fbpx

Thế chấp quyền sử dụng đất tại nhiều ngân hàng

Hỏi: Tôi được biết có một vài trường hợp một công ty thực hiện thế chấp một mảnh đất cho 2-3 ngân hàng, cho tôi hỏi có quyền thế chấp cùng một lúc cho nhiều ngân hàng với một mảnh đất được không? Khi một trong các ngân hàng đòi xử lý tài sản thế chấp khi đã đến hạn thì xử lý như thế nào? Xin cám ơn!

Trả lời:

VietPointLaw cám ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi đến chúng tôi, VietPointLaw xin phúc đáp trường hợp của bạn như sau:

Căn cứ Điều 296 Bộ luật Dân sự 2015 quy định về một tài sản dùng để bảo đảm nhiều nghĩa vụ dân sự như sau:

Một tài sản có thể được dùng để bảo đảm thực hiện nhiều nghĩa vụ, nếu có giá trị tại thời điểm xác lập giao dịch bảo đảm lớn hơn tổng giá trị các nghĩa vụ được bảo đảm, trừ trường hợp có thỏa thuận khác hoặc pháp luật có quy định khác.

Trường hợp một tài sản được bảo đảm thực hiện nhiều nghĩa vụ thì bên bảo đảm phải thông báo cho bên nhận bảo đảm sau biết về việc tài sản bảo đảm đang được dùng để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ khác. Mỗi lần bảo đảm phải được lập thành văn bản.

Trường hợp phải xử lý tài sản để thực hiện một nghĩa vụ đến hạn thì các nghĩa vụ khác tuy chưa đến hạn đều được coi là đến hạn và tất cả các bên cùng nhận bảo đảm đều được tham gia xử lý tài sản. Bên nhận bảo đảm đã thông báo về việc xử lý tài sản có trách nhiệm xử lý tài sản, nếu các bên cùng nhận bảo đảm không có thỏa thuận khác.

Trường hợp các bên muốn tiếp tục thực hiện các nghĩa vụ chưa đến hạn thì có thể thỏa thuận về việc bên bảo đảm dùng tài sản khác để bảo đảm việc thực hiện các nghĩa vụ chưa đến hạn.

Như vậy, trường hợp mảnh đất dùng để thế chấp nếu có giá trị tại thời điểm thế chấp lớn hơn tổng giá trị của các lần thế chấp trước đó hoặc bên thế chấp và bên nhận thế chấp có thỏa thuận khác thì một mảnh đất có thể được thế chấp cho nhiều ngân hàng. Trong trường hợp này, bạn phải thông báo cho bên nhận thế chấp biết tình trạng mảnh đất đang được thế chấp tại nhiều ngân hàng và mỗi lần thế chấp phải được lập thành văn bản.

Bài viết tương tự:  Tăng Vốn Đầu Tư Của Doanh Nghiệp Tư Nhân Bằng Quyền Sử Dụng Đất

Trường hợp khi đã đến hạn thực hiện nghĩa vụ đối với 01 trong 03 ngân hàng trên thì các nghĩa vụ khác tuy chưa đến hạn đều được coi là đến hạn và tất cả các bên cùng nhận thế chấp đều được tham gia xử lý tài sản thế chấp.

Trân trọng./.

Bộ phận Tư vấn Pháp luật.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *