fbpx

doanh nghiệp\

Viên Chức Có Được Sở Hữu Cổ Phần Không?

Hỏi: Xin chào Luật sư. Tôi hiện đang là một viên chức. Tôi muốn hỏi tôi có thể góp vốn hoặc mua cổ phần hoặc mua phần vốn góp trong một công ty trách nhiệm hữu hạn hoặc một công ty cổ phần được không? Xin cảm ơn Luật sư. Trả lời: VietPointLaw cám ơn …

Viên Chức Có Được Sở Hữu Cổ Phần Không? Read More »

Tăng Vốn Đầu Tư Của Doanh Nghiệp Tư Nhân Bằng Quyền Sử Dụng Đất

Hỏi: Chào Luật sư! Luật sư cho tôi hỏi, tôi là chủ doanh nghiệp tư nhân, nay tôi muốn dùng quyền sử dụng đất của mình vào hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, vậy tôi có phải làm thủ tục chuyển quyền sử dụng đất cho doanh nghiệp không? Trả lời: VietPointLaw cảm ơn …

Tăng Vốn Đầu Tư Của Doanh Nghiệp Tư Nhân Bằng Quyền Sử Dụng Đất Read More »

Thủ Tục Cấp Giấy Chứng Nhận Đăng Ký Đầu Tư Ra Nước Ngoài

Hỏi: Xin chào Luật sư. Tôi muốn hỏi các quy định của pháp luật về thủ tục đầu tư cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài? Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài có bị hết hiệu lực không? Xin cảm ơn Luật sư. Trả lời: VietPointLaw cám …

Thủ Tục Cấp Giấy Chứng Nhận Đăng Ký Đầu Tư Ra Nước Ngoài Read More »