Tiến Độ Thanh Toán Hợp Đồng BĐS Hình Thành Trong Tương Lai

Hỏi: CĐT bàn giao căn hộ và yêu cầu tôi thanh toán hết 100% giá trị hợp đồng, nhưng tôi vẫn chưa được cấp sổ hồng, vậy thì tôi có nên thanh toán hay không?