fbpx

Rút bớt tài sản thế chấp trong trường hợp nhiều tài sản bảo đảm thực hiện một nghĩa vụ

Hỏi:

Nhà tôi có vay tiền bên ngân hàng, tài sản thế chấp là đất và nhà (03 sổ nhưng cùng chung một hợp đồng thế chấp). Hiện khoản vay chưa đến hạn thanh toán nhưng nhà tôi có khả năng trả một phần khoản vay. Giờ ba tôi muốn bán căn nhà trong số các căn đã được thế chấp. Vậy cho tôi hỏi là nhà tôi muốn lấy luôn 01 sổ hồng ra (giải chấp) trong số các căn nhà đang thế chấp để bán có được không? Thủ tục thực hiện ra sao?

Trả lời:

VietPointLaw cảm ơn bạn đã tin tưởng gửi câu hỏi đến chúng tôi. VietPointLaw xin phúc đáp câu hỏi như sau:

Căn cứ Điều 293, 296 Bộ luật dân sự năm 2015, các bên trong giao dịch thế chấp có quyền thoả thuận về việc dùng nhiều tài sản để bảo đảm thực hiện một nghĩa vụ hoặc cũng có thể dùng một tài sản để bảo đảm thực hiện nhiều nghĩa vụ. Trường hợp của gia đình bạn thoả thuận với ngân hàng là trường hợp thứ nhất: nhiều tài sản dùng để bảo đảm thực hiện một nghĩa vụ.

Đồng thời, căn cứ Điều 18 Nghị định 102/2017/NĐ-CP, một trong các trường hợp đăng ký thay đổi nội dung biện pháp bảo đảm đã đăng ký đó là “rút bớt tài sản bảo đảm”. Như vậy, gia đình bạn có quyền rút bớt tài sản thế chấp là quyền sử dụng đất, tài sản gắn liến với đất. Ngân hàng nhận thế chấp có thể chấp nhận việc bạn rút bớt tài sản bảo đảm tùy thuộc vào vào số dư nợ còn lại của khoản vay, giá trị các tài sản bảo đảm cũng như chính sách của từng ngân hàng hay hợp đồng thế chấp, hợp đồng tín dụng mà gia đình bạn và ngân hàng đã ký và thoả thuận ban đầu.

Lưu ý là khi rút bớt tài sản bảo đảm, bạn cần thực hiện thủ tục thay đổi nội dung biện pháp bảo đảm đã đăng ký:

Hồ sơ (Điều 43 Nghị định 102/2017/NĐ-CP):

  • Phiếu yêu cầu đăng ký thay đổi (01 bản chính).
  • Hợp đồng sửa đổi, bổ sung hợp đồng thế chấp (trừ trường hợp đăng ký thay đổi đối với tài sản bảo đảm là tài sản gắn liền với đất hình thành trong tương lai đã hình thành quy định tại Khoản 4 Điều 18 của Nghị định 102/2017/NĐ-CP) hoặc hợp đồng sửa đổi, bổ sung hợp đồng mua bán tài sản có điều khoản bảo lưu quyền sở hữu hoặc văn bản sửa đổi, bổ sung văn bản về bảo lưu quyền sở hữu trong trường hợp thay đổi nội dung biện pháp bảo đảm theo thỏa thuận của các bên (01 bản chính hoặc 01 bản sao có chứng thực) hoặc văn bản khác chứng minh nội dung thay đổi (01 bản chính hoặc 01 bản sao có chứng thực hoặc 01 bản sao không có chứng thực kèm bản chính để đối chiếu) trong trường hợp thay đổi nội dung biện pháp bảo đảm theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền.
  • Bản chính Giấy chứng nhận đối với trường hợp đăng ký biện pháp bảo đảm mà trong hồ sơ đăng ký có Giấy chứng nhận.
  • Văn bản ủy quyền trong trường hợp người yêu cầu đăng ký là người được ủy quyền (01 bản chính hoặc 01 bản sao có chứng thực hoặc 01 bản sao không có chứng thực kèm bản chính để đối chiếu).

 Nơi nộp hồ sơ (Điều 9 Nghị định 102/2017/NĐ-CP): Văn phòng đăng ký đất đai.

Thời hạn giải quyết (Điều 16 Nghị định 102/2017/NĐ-CP): Văn phòng đăng ký đất đai có trách nhiệm giải quyết hồ sơ đăng ký trong ngày nhận hồ sơ hợp lệ; nếu nhận hồ sơ sau 15 giờ, thì hoàn thành việc đăng ký trong ngày làm việc tiếp theo; trường hợp phải kéo dài thời gian giải quyết hồ sơ, thì cũng không quá 03 ngày làm việc.

Trân trọng./.

Bộ phận Tư vấn Pháp luật

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *