fbpx

Công Văn 253/TANDTC-PC Ngày 26/11/2018 Của TANDTC

Nội Dung Công Văn 253/TANDTC-PC Ngày 26/11/2018 Của TANDTC Hướng Dẫn Về Giải Quyết Vụ Án Ly Hôn Có Bị Đơn Là Nước Ngoài Nhưng Không Rõ Địa Chỉ Như Sau:

Trường hợp người Việt Nam ở trong nước xin ly hôn với người Việt Nam ở nước ngoài được Tòa án chấp nhận xét xử vắng mặt bị đơn nếu đáp ứng đủ điều kiện sau:

  • Nguyên đơn chỉ cung cấp được địa chỉ nơi cư trú cuối cùng ở Việt Nam của bị đơn mà không cung cấp được địa chỉ bị đơn ở nước ngoài;
  • Có căn cứ xác định bị đơn vẫn liên hệ với thân nhân ở trong nước nhưng thân nhân của học không cung cấp địa chỉ, tin tức của bị đơn cho Tòa án;
  • Tòa án đã yêu cầu lần thứ 2 nhưng thân nhân của vị đơn vẫn không cung cấp địa cchỉ, tin tức của bị đơn, không thực hiện yêu cầu thông báo cho bị đơn để gởi lời khai về cho Tòa án.

Sau khi xét xử xong, Tòa án gửi ngay cho thân nhân của bị đơn bản sao bản án để họ chuyển cho bị đơn và niêm yết công khai bản án theo quy định.

Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ bộ phận tư vấn pháp luật để được giải đáp.

Bài viết tương tự:  Những điểm mới nổi bật của Luật Xây dựng sửa đổi năm 2020

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *