fbpx

Không sử dụng đất dự án 12 tháng liên tục

Hỏi: Chào Luật sư!

Công ty tôi được Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp Giấy chứng nhận đầu tư từ tháng 12/2018, được dự kiến hoàn thành xây dựng trong Quý IV/2020. Tuy nhiên, kể từ ngày được bàn giao đất đến nay đã gần 01 năm, vì lý do tài chính mà Công ty tôi chưa tiến hành sử dụng đất để thực hiện dự án như kế hoạch. Luật sư cho tôi hỏi như vậy thì Công ty tôi có bị thu hồi đất hay bị xử phạt gì hay không? Xin cảm ơn Luật sư!

Trả lời: VietPointLaw cảm ơn anh đã tin tưởng gửi câu hỏi đến chúng tôi. VietPointLaw xin phúc đáp câu hỏi như sau:

Căn cứ Điểm i Khoản 1 Điều 64 Luật Đất đai năm 2013, một trong những trường hợp bị thu đất do vi phạm pháp Luật Đất đai, đó là:

Đất được Nhà nước giao, cho thuê để thực hiện dự án đầu tư mà không được sử dụng trong thời hạn 12 tháng liên tục hoặc tiến độ sử dụng đất chậm 24 tháng so với tiến độ ghi trong dự án đầu tư kể từ khi nhận bàn giao đất trên thực địa phải đưa đất vào sử dụng; trường hợp không đưa đất vào sử dụng thì chủ đầu tư được gia hạn sử dụng 24 tháng và phải nộp cho Nhà nước khoản tiền tương ứng với mức tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đối với thời gian chậm tiến độ thực hiện dự án trong thời gian này; hết thời hạn được gia hạn mà chủ đầu tư vẫn chưa đưa đất vào sử dụng thì Nhà nước thu hồi đất mà không bồi thường về đất và tài sản gắn liền với đất, trừ trường hợp do bất khả kháng.

Đồng thời căn cứ Điều 15 Nghị định 43/2014/NĐ-CP, được bổ sung bởi Khoản 12 Điều 2 Nghị định 01/2017/NĐ-CP, trường hợp Công ty của anh được quy định như sau:

Bài viết tương tự:  Tặng cho và tách thửa diện tích đất nằm trong quy hoạch

– Công ty anh được quyền gia hạn sử dụng 24 tháng tính từ tháng thứ 13 kể từ khi nhận bàn giao đất trên thực địa, hoặc tính từ ngày cơ quan có thẩm quyền giao đất, cho thuê đất quyết định gia hạn (trường hợp đến thời điểm kiểm tra, thanh tra mới xác định hành vi không sử dụng đất đã quá 12 tháng liên tục). Quyết định gia hạn tiến độ sử dụng đất của cơ quan có thẩm quyền được ban hành trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận được báo cáo kết quả kiểm tra hoặc kết luận thanh tra nếu người sử dụng đất có văn bản đề nghị.

Anh cần lưu ý là người sử dụng đất không sử dụng đất đã quá 12 tháng có nhu cầu gia hạn tiến độ đưa đất vào sử dụng phải có văn bản đề nghị gửi UBND cấp có thẩm quyền giao đất, cho thuê đất xem xét quyết định gia hạn. Trường hợp sau 15 ngày kể từ ngày cơ quan nhà nước có văn bản xác định hành vi vi phạm mà người sử dụng đất không có văn bản đề nghị được gia hạn thì UBND cấp có thẩm quyền giao đất, cho thuê đất quyết định thu hồi đất theo quy định;

– Công ty anh phải nộp cho Nhà nước khoản tiền tương ứng với mức tiền sử dụng đất đối với thời gian chậm tiến độ thực hiện dự án trong thời gian này.

Bài viết tương tự:  Cá nhân nước ngoài (có vợ là người có quốc tịch Việt Nam) mua nhà ở tại Việt Nam

– Nếu hết thời hạn được gia hạn mà Công ty anh vẫn chưa đưa đất vào sử dụng thì Nhà nước thu hồi đất mà không bồi thường về đất và tài sản gắn liền với đất, trừ trường hợp do bất khả kháng được quy định tại Khoản 1 Điều 15 Nghị định 43/2014/NĐ-CP:

+ Do ảnh hưởng trực tiếp của thiên tai, thảm họa môi trường;

+ Do ảnh hưởng trực tiếp của hỏa hoạn, dịch bệnh;

+ Do ảnh hưởng trực tiếp của chiến tranh;

+ Các trường hợp bất khả kháng khác do Thủ tướng Chính phủ quyết định.

Trân trọng./.

Bộ phận Tư vấn Pháp luật

CÔNG TY LUẬT TNHH VIETPOINT.

Hotline: +84 (028) 62811205.

Email tư vấn: minhsang@vietpointlaw.vn

Địa chỉ: Số 16 Đường 34, Khu phố 2, Phường Bình An, Quận 2, TP. Hồ Chí Minh.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *