fbpx
Nhiều người nước ngoài cùng đứng tên trên GCNSH căn hộ
Hỏi: Luật Sư Cho Tôi Hỏi Nhiều Người Nước Ngoài Có Thể Cùng Đứng Tên Trên Cùng 1 Giấy Chứng
Cá nhân nước ngoài (có vợ là người có quốc tịch việt nam) mua nhà ở tại Việt Nam
Hỏi: Chồng Tôi Là Người Quốc Tịch Mỹ, Vậy Xin Hỏi Luật Sư Là Chồng Tôi Có Thể Đứng Tên