fbpx

Có được ký thừa ủy quyền trên chứng từ kế toán?

Câu hỏi: Chào Luật sư, Luật sư cho tôi hỏi đối với một số chứng từ kế toán không phải là chứng từ chi tiền (như chứng từ ghi sổ in ra từ các phần mềm hạch toán, hoá đơn,…), người đứng đầu doanh nghiệp có được ủy quyền cho Kế toán trưởng ký phê duyệt các chứng từ kế toán đó hay không? Kế toán trưởng có được ký tại chức danh người đứng đầu doanh nghiệp không?

Trả lời:

VietPointLaw cảm ơn anh/ chị đã tin tưởng và gửi câu hỏi đến chúng tôi. VietPointLaw xin phúc đáp câu hỏi như sau:

Theo quy định tại Khoản 6 Điều 118 Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22 tháng 12 năm 2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp, quy định về lập và ký chứng từ kế toán quy định như sau:

“6. Kế toán trưởng (hoặc người được uỷ quyền) không được ký “thừa uỷ quyền” của người đứng đầu doanh nghiệp. Người được uỷ quyền không được uỷ quyền lại cho người khác.”

Do đó, theo quy định trên thì Kế toán trưởng không được ký thay tại chức danh của người đứng đầu doanh nghiệp trên chứng từ kế toán, việc người đứng đầu doanh nghiệp ủy quyền cho Kế toán trưởng ký phê duyệt trên chứng từ kế toán là không phù hợp với quy định của pháp luật kế toán.

Trân trọng.

Bộ phận Tư vấn Pháp luật.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *